Khoa - xưởng > Tổ Ngoại ngữ

Hãy đến với Tiếng Anh để tìm kiếm việc làm và nâng cao thu nhập  (06/09/2015)
Bạn đã từng khi nào nghĩ về nghề đi biển? Bạn có định sẽ nộp hồ sơ vào trường Cao đẳng Hàng hải I để học tập, rèn luyện trở thành một thuyền...
Tổ Ngoại ngữ - Trường Cao đẳng Hàng Hải I tổ chức Tổng kết năm học 2014 – 2015  (29/06/2015)
Thay mặt Tổ Ngoại ngữ, cô Nguyễn Thị Thủy – Tổ phó phụ trách tổ Ngoại ngữ đã tổng kết việc thực hiện các nhiệm vụ năm học, nêu rõ những nhiệm vụ...
Giảng viên Tổ Ngoại ngữ - trường Cao đẳng Hàng Hải I tham gia Hội giảng giáo viên dạy nghề thành phố Hải Phòng năm 2015  (29/06/2015)
Hội giảng giáo viên dạy nghề thành phố năm 2015 được tổ chức từ ngày 19/5/2015 đến hết ngày 23/05/2015 và được tổ chức tại 5 trường trên địa bàn...
Số bài trong trang