Tin tức chung

KỸ THUẬT VIẾT MỤC TIÊU BÀI GIẢNG  (09/01/2016)
Mục tiêu bài giảng chính là “đích” cuối cùng mà thầy trò đều phải hướng tới và đạt được; nó là cơ sở để giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với từng bài giảng, từng đối tượng và góp phần vào thành công của tiết dạy.
Số bài trong trang