Tin tức chung

1108-2011 Lễ tuyên dương các học sinh đoạt giải  (11/08/2011)
Sau đây là một số hình ảnh của buổi Lễ: Phát biểu của Ban giám hiệu trong Lễ tuyên dương:       Đồng chí Phan Văn Tại - Hiệu...
Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ  (11/08/2011)
Hội đồng gồm 11 người do Thạc sĩ Hoàng Minh Bình Phó Hiệu trưởng làm chủ tịch Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn cho Hiệu trưởng xây dựng chiến lược và...
2006-2011 Giới thiệu  (20/06/2011)
TẦM NHÌN: Đến 2020, Nhà trường trở thành một trung tâm đào tạo đa cấp, đa ngành theo hướng tiên tiến, hiện đại và hội nhập quốc tế, đáp...
Số bài trong trang