Tin tức chung

Khoa Khai thác máy tàu biển tổ chức thi thử Phần 1 kỳ thi tốt nghiệp cho lớp nghề Khai thác máy tàu thuỷ theo chương trình chuyển giao từ CHLB Đức tại trường Cao đẳng Hàng hải I  (31/12/2021)
Thực hiện Quyết định số 934/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch và quy định để tổ chức đào tạo thí điểm trình độ Cao đẳng cho 22 nghề trọng điểm cấp độ Quốc tế;
Số bài trong trang