Tin tức chung

Trường Cao đẳng Hàng hải I tổ chức thành công Hội nghị CCVC năm 2022  (30/12/2021)
Thực hiện Chỉ thị liên tịch số 116/CTLT-CHHVN-CĐCHHVN ngày 23/11/2021 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và Ban thường vụ Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam;
Thư cảm ơn  (21/11/2021)
Số bài trong trang