Tin tức chung

Chuyển đổi số tại Việt Nam: Không kỹ năng, không thành công  (13/10/2021)
Hãy tưởng tượng Paris năm 2045, một giảng viên đại học Pháp đang giải thích về về hiện tượng Việt Nam, với xuất phải điểm là một nước nghèo, đã vươn mình trở thành một trong những cường quốc kỹ thuật số trên thế giới.
Số bài trong trang