Tin tức chung

Khoa Khai thác máy tàu biển tổ chức thi thử Phần 1 kỳ thi tốt nghiệp cho lớp nghề Khai thác máy tàu thuỷ theo chương trình chuyển giao từ CHLB Đức tại trường Cao đẳng Hàng hải I  (31/12/2021)
Thực hiện Quyết định số 934/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch và quy định để tổ chức đào tạo thí điểm trình độ Cao đẳng cho 22 nghề trọng điểm cấp độ Quốc tế;
Trường Cao đẳng Hàng hải I tổ chức thành công Hội nghị CCVC năm 2022  (30/12/2021)
Thực hiện Chỉ thị liên tịch số 116/CTLT-CHHVN-CĐCHHVN ngày 23/11/2021 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và Ban thường vụ Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam;
Thư cảm ơn  (21/11/2021)
Số bài trong trang