Nghiên cứu Khoa học > Tin tức

Khoa Khai thác máy tàu biển - Trường Cao đẳng Hàng triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016  (02/08/2015)
Hội đồng thẩm định cấp khoa thực hiện góp ý, chỉnh sửa đề cương đề tài Với việc xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học là một trong ba nhiệm vụ của giảng...
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP THEO PHƯƠNG PHÁP THAY THẾ LIÊN HOÀN  (19/07/2015)
ANALYSE SEVERAL FACTORS IN COMPANY’S MANUFACTERING ACORDING TO CONTINUOUS REPLACEMENT METHOD (Bài viết đã được đăng trên Tạp chí Khoa học công nghệ Giao...
Một số phương pháp dạy học tích cực hoá người học của nhóm giảng viên Xưởng – Đội tàu, trường Cao đẳng Hàng hải I  (25/06/2015)
 Tích cực hoá hoạt động nhận thức của nguời học là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của người thầy trong quá trình dạy học. Vì vậy, nó luôn...
Những giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học theo học chế tín chỉ tại Trường Cao đẳng Hàng hải I (16/6/2015)  (21/06/2015)
trường Cao đẳng Hàng hải I đã triển khai thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ bắt đầu từ khóa 41 CĐCQ. Để có thể triển khai đồng bộ các nhiệm vụ...
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC-LÊNIN Ở TRƯỜNG CĐHH I GẮN VỚI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  (18/06/2015)
Do đó, việc tạo ra niềm say mê, hứng thú và tự giác học tập của sinh viên đối với môn học này có một ý nghĩa rất lớn. Tuy...
Nâng cao năng lực nghiên cứu của giảng viên tại trường Cao đẳng Hàng hải I (28/5/2015)  (28/05/2015)
Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện nay, các giảng viên đều được đánh giá nhiều nhất ở năng lực giảng dạy và năng lực chuyên môn, còn năng lực...
Tham luận của sinh viên Lại Văn Thành – Lớp 40SCV1, Khoa Cơ khí, Trường Cao đẳng Hàng hải I về hoạt động NCKH của sinh viên (25/5/15)  (28/05/2015)
Những thành tựu của KHCN nhanh chóng biến thành công nghệ mới, thành vật liệu mới, nguyên liệu mới, năng lượng mới, thành phương pháp lao động...
Hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa Điện – Điện tử, trường Cao đẳng Hàng hải I giai đoạn 2010 - 2015 (28/5/2015)  (28/05/2015)
Các nhiệm vụ đó đồng thời cũng là nhiệm vụ bắt buộc đối với các giảng viên trong khoa. Qua gần 5 năm trưởng thành và phát triển, hoạt động...
Vai trò của hoạt động khoa học công nghệ trong đào tạo, huấn luyện nguồn nhân lực hàng hải tại trường Cao đẳng Hàng hải I (25/5/2015)  (27/05/2015)
Trong công tác đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay, NCKH được xem là một trong những yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng...
Sinh viên Đặng Thị Ngọc – Lớp 40CĐKT2 – Khoa Kinh tế tham luận về kinh nghiệm đã thực hiện và báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên (20/5/2015)  (19/05/2015)
          Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học mà trọng tâm là nâng cao năng lực tư duy sáng tạo cho sinh viên...
Sinh viên Lê Quang Hiệp – Lớp 40CĐT2 – chuyên ngành Tin tham luận “Kinh nghiệm thực hiện tốt các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên”  (19/05/2015)
Theo Quy chế về nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các trường đại học và cao đẳng được ban hành kèm theo quyết định số 08/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày...
Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam 18/5 (11/5/2015)  (11/05/2015)
Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ngày 18/5 không chỉ là dịp tôn vinh các nhà khoa học và thành tựu khoa học công nghệ, mà...
Một số giải pháp tăng cường năng lực giảng dạy và học tiếng Anh chuyên ngành hàng hải tại Trường Cao đẳng Hàng hải I (05.02.2015)  (08/02/2015)
Tham dự Hội thảo là giảng viên, giáo viên đang giảng dạy ngôn ngữ Anh đến từ các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông trong toàn...
Hoạt động nghiên cứu khoa học ở trường CĐHH I, thực trạng và giải pháp  (16/03/2014)
Tóm tắt     Trong các trường đại học, cao đẳng hoạt động nghiên cứu khoa học luôn song hành với hoạt động đào tạo. Hai hoạt động...
Số bài trong trang