Thông báo chung

Thông báo: Thủ tục cấp GCNKNCN thủy thủ, thợ máy trực ca  (10/07/2012)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI  I                 PHÒNG ĐÀO TẠO ...
Thông báo kỹ thuật tàu biển số 012T/12TB  (10/04/2012)
Thông báo kỹ thuật 012TI/12TB yêu cầu các đơn vị liên quan cập nhật Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.10 ngày 03/12/2012 của IMO về "Danh mục các địa chỉ...
Lưu ý khi chở hàng rời rắn có khả năng hóa lỏng bằng tàu biển  (05/01/2012)
Nhằm mục đích tránh các tai nạn như vậy, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã đưa ra quy định về việc bắt buộc áp dụng Bộ luật quốc tế về vận...
Thông báo kỹ thuật tàu biển số 050T/11TB  (27/12/2011)
Thông báo kỹ thuật số 050TI/11TB thông báo về Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.9 cập nhật ngày 31/12/2011 của IMO về "Danh mục các địa chỉ liên hệ của...
Triển khai thực hiện tháng cao điểm hưởng ứng “Năm an toàn giao thông 2012”  (26/12/2011)
Số tư liệu: 9636/ BGDĐT-CTHSSV Ngày ban hành: 26-12-2011 Tệp đính kèm: ...
Mời góp ý dự thảo Thông tư liên tịch Ban hành “Tiêu chuẩn sức khoẻ thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam”  (26/12/2011)
Bộ GTVT đang chủ trì xây dựng Thông tư liên tịch Ban hành “Tiêu chuẩn sức khoẻ thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt...
Thông báo kỹ thuật tàu biển số 049T/11TB  (26/12/2011)
Thông báo kỹ thuật số 049TI/11TB thông báo về Sửa đổi, bổ sung Manila năm 2010 của Công ước Quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca...
Số bài trong trang