Thông báo chung

Bộ câu hỏi về chiến dịch kiểm tra tập trung (CIC) 2011 của Tokyo MOU  (25/09/2011)
Số hiệu: TMS11/121 Cơ quan ban hành: Khác Loại văn bản: Thông báo ...
"Sinh viên 5 tốt” là chủ đề của năm học 2011-2012  (11/08/2011)
Qua thảo luận, lấy ý kiến của 280 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội và cán bộ chủ chốt Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố,...
Thông Báo: Địa điểm thi, phòng thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2011  (11/08/2011)
- Tổng số thí sinh ĐKDT:         7325  (khối A) - Số điểm thi:...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH  (11/08/2011)
  I. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (Ký hiệu trường: CHH) 1.1. HỆ CHÍNH QUY: (chỉ tiêu: 910). Tuyển sinh các ngành:  01. Điều khiển tàu...
Số bài trong trang