Thông báo chung

Quyết định Quy định cơ cấu, nhiệm vụ của Ban cán sự lớp  (17/07/2015)
- Quyết định Quy định cơ cấu, nhiệm vụ của Ban cán sự lớp - Quy định Cơ cấu, nhiệm vụ của Ban cán sự lớp...
Thông báo học sinh, sinh viên nhận tiền miễn, giảm 50%, 70% học phí  (17/06/2015)
  Phòng Tài chính – Kế toán thông báo danh sách HSSV đến nhận tiền miễn, giảm học phí (Theo danh sách đính...
Thông báo: Kế hoạch thi lại tốt nghiệp  (20/10/2014)
TR­ƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I
Số bài trong trang

TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I

MARITIME COLLEGE NUMBER ONE

498 Đà Nẵng - Đông Hải - Hải An - Hải Phòng - ĐT: 02253.766.301 Fax: 02253.766.425

Email: cdhanghai1@cdhh.edu.vn - Website: http://cdhh.edu.vn

CROWN MARINE MANAGEMENT PVT.LTD

SHOP NO 107,118 CSC MANISH MARKET, FIRST FLOOR, PLOT NO.2 SECTOR-11

DWARKA New Delhi-110075

Contact No:- +91-9015306766, 011-40563111, 011-41023111

Email: crownmarinemanagerment@gmail.com, captakashthakur@cmmline.com

Website: www.cmmline.com