Thông báo chung

Hướng dẫn khắc phục lỗi tải tập tin trong gmail  (04/11/2012)
Bước 1: Tải tệp tin đính kèm hướng dẫn này về máy Bước 2: Giải nén và chạy tệp tin Setup.Bat trong thư mục giải nén Sau khi đã hoàn...
Thông báo: Thủ tục cấp GCNKNCN thủy thủ, thợ máy trực ca  (10/07/2012)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI  I                 PHÒNG ĐÀO TẠO ...
Số bài trong trang