Thông báo chung

Thông Báo: Địa điểm thi, phòng thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2011  (11/08/2011)
- Tổng số thí sinh ĐKDT:         7325  (khối A) - Số điểm thi:...
"Sinh viên 5 tốt” là chủ đề của năm học 2011-2012  (11/08/2011)
Qua thảo luận, lấy ý kiến của 280 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội và cán bộ chủ chốt Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố,...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH  (11/08/2011)
  I. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (Ký hiệu trường: CHH) 1.1. HỆ CHÍNH QUY: (chỉ tiêu: 910). Tuyển sinh các ngành:  01. Điều khiển tàu...
Số bài trong trang