Thông báo chung

2911-2012 Thông báo: Về việc ban hành Chuẩn đầu Cao đẳng chính quy  (29/11/2012)
  Ấn download để tại nội dung quyết định: Download QUYẾT ĐỊNH  Về việc ban hành Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng...
Thông báo: Về việc ban hành Chuẩn đầu Trung cấp chuyên nghiệp  (29/11/2012)
Ấn Download để tải nội dung: Download QUYẾT ĐỊNH  Về việc ban hành Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp ...
Tập đoàn FORMOSA với dự án FDI lớn nhất Việt Nam thông báo tuyển dụng nhân sự tại trường Cao đẳng Hàng hải I  (19/11/2012)
  Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp FORMOSA Hà Tĩnh đầu tư xây dựng khu Liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương...
Hướng dẫn khắc phục lỗi tải tập tin trong gmail  (04/11/2012)
Bước 1: Tải tệp tin đính kèm hướng dẫn này về máy Bước 2: Giải nén và chạy tệp tin Setup.Bat trong thư mục giải nén Sau khi đã hoàn...
Số bài trong trang