Thông báo chung

Hướng dẫn khắc phục lỗi tải tập tin trong gmail  (04/11/2012)
Bước 1: Tải tệp tin đính kèm hướng dẫn này về máy Bước 2: Giải nén và chạy tệp tin Setup.Bat trong thư mục giải nén Sau khi đã hoàn...
Thông báo: Thủ tục cấp GCNKNCN thủy thủ, thợ máy trực ca  (10/07/2012)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI  I                 PHÒNG ĐÀO TẠO ...
Thông báo kỹ thuật tàu biển số 012T/12TB  (10/04/2012)
Thông báo kỹ thuật 012TI/12TB yêu cầu các đơn vị liên quan cập nhật Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.10 ngày 03/12/2012 của IMO về "Danh mục các địa chỉ...
Lưu ý khi chở hàng rời rắn có khả năng hóa lỏng bằng tàu biển  (05/01/2012)
Nhằm mục đích tránh các tai nạn như vậy, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã đưa ra quy định về việc bắt buộc áp dụng Bộ luật quốc tế về vận...
Thông báo kỹ thuật tàu biển số 050T/11TB  (27/12/2011)
Thông báo kỹ thuật số 050TI/11TB thông báo về Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.9 cập nhật ngày 31/12/2011 của IMO về "Danh mục các địa chỉ liên hệ của...
Triển khai thực hiện tháng cao điểm hưởng ứng “Năm an toàn giao thông 2012”  (26/12/2011)
Số tư liệu: 9636/ BGDĐT-CTHSSV Ngày ban hành: 26-12-2011 Tệp đính kèm: ...
Số bài trong trang