Thông báo chung

Văn hóa công sở  (12/10/2011)
     ...
Thông tư ban hành quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục  (12/10/2011)
Số tư liệu: 44/2011/TT-BGDĐT Ngày ban hành: 10-10-2011 Tệp đính kèm: ...
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI HSSV TÀI NĂNG THANH LICH NĂM 2011  (09/10/2011)
             ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH...
CUỘC THI “TỰ HÀO TRƯỜNG TÔI"  (09/10/2011)
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I **** Số: 03/TB-ĐTN ...
Tham gia cuộc thi ý tưởng sáng tạo về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả  (05/10/2011)
Số tư liệu: 6623/BGDĐT-KHCNMT Ngày ban hành: 04-10-2011 Tệp đính kèm: ...
Thông báo: Tham gia cuộc thi Robocon 2012  (26/09/2011)
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM TR­ƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -...
Bộ câu hỏi về chiến dịch kiểm tra tập trung (CIC) 2011 của Tokyo MOU  (25/09/2011)
Số hiệu: TMS11/121 Cơ quan ban hành: Khác Loại văn bản: Thông báo ...
Thông báo hiệu lực sửa đổi Công ước STCW 78  (25/09/2011)
Bộ GTVT nhận được Văn bản số 21/VP-IMO ngày 4/8/2011 của Ban Thư ký IMO kèm theo Công hàm của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) số A1/V/5.02 (NV.3) ngày...
Thông tư ban hành quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục  (25/09/2011)
Số tư liệu: 41/2011/TT-BGDĐT Ngày ban hành: 22-09-2011 Tệp đính kèm: ...
Thông Báo: Địa điểm thi, phòng thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2011  (11/08/2011)
- Tổng số thí sinh ĐKDT:         7325  (khối A) - Số điểm thi:...
"Sinh viên 5 tốt” là chủ đề của năm học 2011-2012  (11/08/2011)
Qua thảo luận, lấy ý kiến của 280 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội và cán bộ chủ chốt Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố,...
Số bài trong trang