Thông báo chung

Quyết định Quy định cơ cấu, nhiệm vụ của Ban cán sự lớp  (17/07/2015)
- Quyết định Quy định cơ cấu, nhiệm vụ của Ban cán sự lớp - Quy định Cơ cấu, nhiệm vụ của Ban cán sự lớp...
Thông báo học sinh, sinh viên nhận tiền miễn, giảm 50%, 70% học phí  (17/06/2015)
  Phòng Tài chính – Kế toán thông báo danh sách HSSV đến nhận tiền miễn, giảm học phí (Theo danh sách đính...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I

MARITIME COLLEGE NUMBER ONE

498 Đà Nẵng - Đông Hải - Hải An - Hải Phòng - ĐT: 02253.766.301 Fax: 02253.766.425

Email: cdhanghai1@cdhh.edu.vn - Website: http://cdhh.edu.vn

National Institute of Technology (KOSEN), Hiroshima College

4272-1 Higashino, Osakikamijima-cho, Toyota-gun, Hiroshima 725-0231, Japan

Telephone number: +81- (0) 846-65-3101 Fax number: +81- (0) 846-67-3009

Email: kokusai[at]hiroshima-cmt.ac.jp

Website: www.hiroshima-cmt.ac.jp