Thông báo chung

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI HSSV TÀI NĂNG THANH LICH NĂM 2011  (09/10/2011)
             ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH...
CUỘC THI “TỰ HÀO TRƯỜNG TÔI"  (09/10/2011)
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I **** Số: 03/TB-ĐTN ...
Tham gia cuộc thi ý tưởng sáng tạo về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả  (05/10/2011)
Số tư liệu: 6623/BGDĐT-KHCNMT Ngày ban hành: 04-10-2011 Tệp đính kèm: ...
Thông báo: Tham gia cuộc thi Robocon 2012  (26/09/2011)
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM TR­ƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -...
Thông báo hiệu lực sửa đổi Công ước STCW 78  (25/09/2011)
Bộ GTVT nhận được Văn bản số 21/VP-IMO ngày 4/8/2011 của Ban Thư ký IMO kèm theo Công hàm của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) số A1/V/5.02 (NV.3) ngày...
Thông tư ban hành quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục  (25/09/2011)
Số tư liệu: 41/2011/TT-BGDĐT Ngày ban hành: 22-09-2011 Tệp đính kèm: ...
Bộ câu hỏi về chiến dịch kiểm tra tập trung (CIC) 2011 của Tokyo MOU  (25/09/2011)
Số hiệu: TMS11/121 Cơ quan ban hành: Khác Loại văn bản: Thông báo ...
Thông Báo: Địa điểm thi, phòng thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2011  (11/08/2011)
- Tổng số thí sinh ĐKDT:         7325  (khối A) - Số điểm thi:...
"Sinh viên 5 tốt” là chủ đề của năm học 2011-2012  (11/08/2011)
Qua thảo luận, lấy ý kiến của 280 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội và cán bộ chủ chốt Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố,...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH  (11/08/2011)
  I. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (Ký hiệu trường: CHH) 1.1. HỆ CHÍNH QUY: (chỉ tiêu: 910). Tuyển sinh các ngành:  01. Điều khiển tàu...
Số bài trong trang