Thông báo chung

Thông báo: Nhập học cho sinh viên cao đẳng khóa 45- Năm 2017  (22/07/2017)
Thông báo: Nhập học cho sinh viên cao đẳng khóa 45- Năm 2017
Trường Cao đẳng Hàng hải I tổ chức Khai mạc kỳ thi tốt nghiệp Cao đẳng chính quy, Cao đẳng nghề  (10/07/2017)
Trường Cao đẳng Hàng hải I tổ chức Khai mạc kỳ thi tốt nghiệp Cao đẳng chính quy, Cao đẳng nghề cho sinh viên khóa 42 và kết nối Doanh nghiệp tuyển dụng lao động với sinh viên sau tốt nghiệp.
0112-2017 QUI ĐỊNH GIỜ HỌC NĂM HỌC 2017-2018  (01/12/2017)
QUI ĐỊNH GIỜ HỌC NĂM HỌC 2017-2018
Số bài trong trang