Tin tức chung
Hội nghị Cán bộ công chức Trường Cao đẳng Hàng Hải I năm 2011 (18/08/2011)
Hội nghị đã vinh dự được đón: Đ/c Trần Thanh Minh-Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Đ/c Phạm Thanh Hà-Phó phòng Thanh tra hàng hải, ủy viên thường...

Hội nghị đã vinh dự được đón: Đ/c Trần Thanh Minh-Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Đ/c Phạm Thanh Hà-Phó phòng Thanh tra hàng hải, ủy viên thường trực Ban chỉ đạo tổ chức Hội nghị CBCC và Hội nghị Người lao động Cục Hàng hải Việt Nam năm 2011 về dự.

Dưới sự điều khiển của Chủ tịch đoàn Hội nghị đã nghe các Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm, biện pháp tổ chức thực hiện tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2011 của Hiệu trưởng Nhà trường, báo cáo kết quả hoạt động của phong trào CNVC Trường Cao đẳng Hàng hải 1 năm 2010, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2011 của Chủ tịch Công đoàn Nhà trường và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thanh tra 2010, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2011 của Trưởng ban thanh tra nhân dân.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận các báo cáo nêu trên. Các tham luận thống nhất cao với phần đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các báo cáo và tập trung chủ yếu góp ý xây dựng, đề xuất các giải pháp cho phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2011 (phần sửa đổi bổ sung quy chế nội bộ cho phù hợp với tình hình mới đó được thảo luận và thông qua tại cuộc họp CBVC Nhà trường ngày 21/01/2011).

Hội nghị đã trực tiếp nghe 06 ý tham luận về một số nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường và phong trào CNVC. Do điều kiện thời gian, một số ý kiến tham luận khác được gửi bằng văn bản về đoàn Chủ tịch Hội nghị để bổ sung vào nghị quyết.  Đ/c Trần Thanh Minh-Phó Cục Trưởng Cục Hàng hải Việt Nam về dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Trong bài phát biểu đồng chí Phó Cục trưởng đã đánh giá cao và ghi nhận những thành tích của cán bộ viên chức Nhà trường trong nhiều năm qua, Đ/c cũng đã thông tin cho Hội nghị một số định hướng phát triển của ngành trong thời gian tới đồng thời chỉ đạo Nhà trường cần tập trung giải quyết một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành trong giai đoạn mới. Hội nghị đã thông qua nghị quyết của Hội nghị CBCC Trường Cao đẳng Hàng hải 1 năm 2011 bằng biểu quyết với tỷ lệ 100% (có Nghị quyết kèm theo). Hội nghị cũng đó tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2011-2012 gồm 3 đồng chí:

1.     Nguyễn Văn Trọng

2.     Đỗ Hồng Hải

3.     Nguyễn Văn Nam

Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động của Hội nghị:

 
 


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal