Thông báo chung
Trường Cao đẳng Hàng hải I thông báo điểm trúng tuyển, xét tuyển hệ Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề vào trường CĐ Hàng Hải I - năm 2011 như sau: (21/08/2011)
...


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal