Nghiên cứu Khoa học > Đề tài
DANH SÁCH GIAO NHIỆM VỤ NCKH KỲ II NĂM HỌC 2014-2015 (14/05/2015)
...

Stt

Tên đề tài

Mã đê tài

Chủ nhiệm đề tài

Đơn vị

Nghiệm thu

1

Nghiên cứu các giải pháp để nâng cao khả năng phát âm chuẩn tiếng Anh của học sinh - sinh viên trường Cao đẳng Hàng hải I

ĐT01-2015

ThS. Nguyễn Trung Kiên

CN. Nguyễn Thị Mỹ

CN. Trần Thị Thanh Nga

Tổ Ngoại ngữ

8/2015

2

Nghiên cứu mức độ phù hợp của giáo trình hiện đang sử dụng và đưa ra một số định hướng cho giáo trình Basic English for computing sử dụng cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy ngành Công nghệ thông tin của trường Cao đẳng Hàng hải I

ĐT02-2015

ThS. Nguyễn Thị Minh Thái

CN. Nguyễn Thị Mai Hương

Tổ Ngoại ngữ

8/2015

3

Nghiên cứu các giải pháp sử dụng trò chơi để dạy từ vựng Tiếng Anh cho học sinh-sinh viên trường Cao đẳng Hàng hải I

ĐT03-2015

ThS. Bùi Thị Phượng

CN. Nguyễn Thị Mai Thanh

Tổ Ngoại ngữ

8/2015

4

Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh đối với sinh viên năm thứ 2 ngành điều khiển tàu biển hệ Cao đẳng chính quy trường Cao đẳng Hàng hải I

ĐT04-2015

CN. Mai Thị Thanh Thơ

Tổ Ngoại ngữ

8/2015

5

Nghiên cứu mức độ phù hợp của giáo trình hiện đang sử dụng và đưa ra một số định hướng cho giáo trình tiếng Anh cơ bản dành cho hệ cao đẳng chính quy trường Cao đẳng Hàng hải I

ĐT05-2015

CN. Nguyễn Thị Bích

CN. Ngô Mai Phương

Tổ Ngoại ngữ

8/2015

6

Nghiên cứu các giải pháp xây dựng bài giảng trực tuyến( E-learning) bằng công cụ Adobe Presenter hỗ trợ việc nâng cao chất lượng dạy và học theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Hàng hải I

ĐT06-2015

ThS. Đỗ Minh Hằng

TT

NN- TH

8/2015

7

Nghiên cứu thiết kế website Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh  trường Cao đẳng Hàng hải I

ĐT07-2015

SV Lê Quang Hiệp

GV hướng dẫn:

ThS. Nguyễn Quang Huy

Tổ tin học

8/2015

8

Nghiên cứu các giải pháp rèn luyện các nguyên tắc tư duy biện chứng cho sinh viên trường Cao đẳng Hàng hải I thông qua giảng dạy học phần Nguyên lý Mác-Lê-nin

ĐT08-2015

ThS. Phạm Nam Thanh

Khoa Cơ bản

8/2015

9

Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao tính tích cực, chủ động của sinh viên trường Cao đẳng Hàng hải I trong việc học tập, nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt nam

ĐT09-2015

ThS. Phí Hiền Phương

Khoa Cơ bản

8/2015

10

Nghiên cứu các giải pháp nhằm giáo dục đạo đức cho sinh viên trường Cao đẳng Hàng hải I theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giao đoạn hiện nay.

ĐT10-2015

ThS. Quách Thị Vinh

Khoa Cơ bản

8/2015

11

Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao tính thực học cho sinh viên trường Cao đẳng Hàng hải I theo tư tưởng giáo dục của Fukuzawa Yukichi trong tác phẩm ”Khuyến học“

ĐT11-2015

ThS. Đào Thị Thuận

Khoa Cơ bản

8/2015

12

Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tư  tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên trường Cao đẳng Hàng hải I

ĐT12-2015

ThS. Nguyễn Thị Huyền

Khoa Cơ bản

8/2015

13

Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục pháp luật cho học sinh- sinh viên trường Cao đẳng Hàng hải I

ĐT13­-2015

ThS. Trần Thị Lan Hương

Khoa Cơ bản

8/2015

14

Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức về nhân cách, đạo đức cho sinh viên trường Cao đẳng Hàng hải I trong giai đoạn hiện nay

ĐT14-2015

ThS. Vũ Phú Dưỡng

Khoa Cơ bản

8/2015

15

Nghiên cứu ảnh hưởng của độc tố khí xả động cơ Diesel đối với môi trường và đề xuất các giải pháp khắc phục

ĐT15-2015

ThS. Trần Đức Hòa

Khoa KTMTB

8/2015

16

Nghiên cứu ảnh hưởng của cáu cặn tới hiệu suất nhiệt Nồi hơi phụ tàu thủy và đề xuất các giải pháp khắc phục

ĐT16-2015

ThS. Vũ Quốc Tuấn

Khoa KTMTB

8/2015

17

Ứng dụng lý thuyết vật liệu kết hợp, nghiên cứu, thiết kế, lập quy trình chế tạo puly dẫn hướng trong máy nâng chuyển.

ĐT17-2015

ThS. Tô Quang Dụng

ThS. Đinh Thị Bích

Khoa Cơ khí

8/2015

18

Nghiên cứu ứng dụng autocad và excel để tính toán khối lượng một phân đoạn thân tàu

ĐT18­-2015

SV Lại Văn Thành

GV hướng dẫn:

ThS. Đồng Hồ Phượng

Khoa Cơ khí

8/2015

19

Mô phỏng quá trình chế tạo và lắp ráp một phân đoạn đáy tàu trên mô hình 3D phục vụ học tập môn học Công nghệ đóng mới.

ĐT19-2015

SV Ngô Văn Minh

GV hướng dẫn:

ThS. Chu Hữu Dân

Khoa Cơ khí

8/2015

20

Nghiên cứu lựa chọn phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao kỹ năng biên soạn và thực hiện giáo án tích hợp cho giáo viên Trường Cao Đẳng Hàng Hải I

ĐT20-2015

ThS. Nguyễn Hữu Hưng

Điện –Điện tử

8/2015

21

Nghiên cứu module PLC của phòng thực hành Điện-Điện tử để xây dựng hệ thống các bài tập áp dụng cho môn học Điều khiển lập trình PLC hệ cao đẳng chính quy ngành điện trường Cao đẳng Hàng hải I

ĐT21-2015

ThS. Phạm Thị Dung

Điện –Điện tử

8/2015


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal