Nghiên cứu Khoa học > Tin tức
Hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa Điện – Điện tử, trường Cao đẳng Hàng hải I giai đoạn 2010 - 2015 (28/5/2015) (28/05/2015)
Các nhiệm vụ đó đồng thời cũng là nhiệm vụ bắt buộc đối với các giảng viên trong khoa. Qua gần 5 năm trưởng thành và phát triển, hoạt động...

Các nhiệm vụ đó đồng thời cũng là nhiệm vụ bắt buộc đối với các giảng viên trong khoa. Qua gần 5 năm trưởng thành và phát triển, hoạt động nghiện cứu khoa học của Khoa đã đạt đượ những thành tích đáng ghi nhận, cụ thể:

Giai đoạn thứ nhất: Từ năm 2010 – 2012, tổ môn Điện trực thuộc Khoa Cơ - Điện. Các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong giai đoạn này đơn thuần liên quan đến hoạt động đào tạo như biên soạn tập bài giảng, giáo trình, làm mô hình học cụ phục vụ giảng dạy v.v…với lý do phong trào hoạt động nghiên cứu khoa học nhà trường chưa được phát triển sâu rộng, lưu lượng học sinh, sinh viên đông, phần lớn thời gian của giảng viên chỉ tập trung vào thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và các nhiệm vụ khác. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các giảng viên, tổ môn đã thực hiện được một số giáo trình đã được thẩm định để phát hành sử dụng trong nhà trường như:

- Giáo trình Điện tàu thủy do thầy Ngô Doãn Nguộc làm chủ biên, đã được Nhà xuất bản GTVT Hà Nội phát hành năm 2012;

- Giáo trình Truyền động điện tàu thủy do thầy Nguyễn Đức Quang làm chủ biên, đã được nhà xuất bản GTVT Hà Nội phát hành năm 2012;

- Giáo trình Khí cụ điện do thày Nguyễn Hữu Hưng làm chủ biên, đã được Nhà xuất bản GTVT Hà Nội phát hành năm 2012;

- Giáo trình Cảm biến đo lường do cô Đặng Thị Thu Huyền làm chủ biên, đã được Nhà xuất bản GTVT Hà Nội phát hành năm 2012.

Ngoài ra, để phục vụ trực tiếp công việc giảng dạy các môn học, giảng viên trong khoa còn thực hiện biên soạn nhiều các tập bài giảng đã được thẩm định cấp khoa và đăng tải trên Thư viện điện tử của nhà trường.

Giai đoạn thứ hai: Từ năm 2012-2015: Khoa Điện - Điện tử trực thuộc Ban giám hiệu. Ngay từ khi mới thành lập, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được triển khai cụ thể đến từng giảng viên và đó là nhiệm vụ bắt buộc đối với mỗi giảng viên kể từ năm học 2015 - 2016. Mặt khác, trong thời gian gần đây, hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường được triển khai nhân rộng đến giảng viên và học sinh, sinh viên nên trong giai đoạn này hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa Điện - Điện tử đã đạt được kết quả nhất định, cụ thể:

- Về đề tài nghiên cứu khoa học: Đã bảo vệ thành công

+ 01 Đề tài cấp Bộ do chủ nhiệm đề tài thày Vũ Hà Việt năm 2013.

+ 01 Đề án mở ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa do Khoa Điện - Điện tử chủ trì năm 2013 và được tuyển sinh năm học 2014 - 2015.

+ 03 Đề tài cấp Trường, do chủ nhiệm đề tài: Thày Ngô Doãn Nguộc 01 đề tài năm 2013; thày Nguyễn Đức Hạnh 01 đề tài năm 2014; Cô Đặng Thị Thu Huyền 01 đề tài năm 2014.

+ 02 Đề tài cấp Trường đã được hội đồng khoa học nhà trường duyệt và ra quyết định thực hiện học kỳ II năm học 2014 - 2015.

- Về giáo trình, tập bài giảng:

Năm học 2013 - 2014, các giảng viên trong Khoa đã thực hiện biên soạn và thẩm định đưa và sử dụng 08 giáo trình đáp ứng yêu cầu Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên 1978, sửa đổi năm 2010 (STCW78/2010).

+ Giáo trình Hệ thống tự động tàu thủy do thày Ngô Doãn Nguộc làm chủ biên năm 2014

+ Giáo trình Kỹ thuật điện - Điện tử, do thày Nguyễn Hữu Hưng làm chủ biên  năm 2014

+ Giáo trình Trạm phát điện tàu thủy do thày Nguyễn Đức Thuần làm chủ biên năm 2014

+ Giáo trình Máy điện tàu thủy do thày Vũ Hà Việt làm chủ biên năm 2014

+ Giáo trình Đo lường và thiết bị đo do cô Đặng Thị Thu Huyền làm chủ biên năm 2014

+ Giáo trình Điện tàu thủy do thày Nguyễn Đức Quang làm chủ biên năm 2014

+ Giáo trình Vi mạch số do thày Nguyễn Đức Hạnh làm chủ biên năm 2014

+ Giáo trình Vi xử lý do thày Đoàn Anh Phong làm chủ biên năm 2014.

Từ năm học 2013 - 2014, 100% các môn học trong chương trình đào tạo các hệ của khoa đều có đầy đủ tập bài giảng phục vụ giảng dạy, nghiên cứu của học sinh, sinh viên. Ngoài ra, khoa cũng đã nghiên cứu làm 02 mô hình học cụ phục vụ giảng dạy học tập.

Hoạt động nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ rất quan trọng không thể thiếu trong mỗi Nhà trường, đặc biệt là trường Cao đẳng Hàng hải I. Thầy và trò khoa Điện - Điện tử đã tăng cường phổ biến, nâng cao nhận thức về vai trò của khọc học công nghệ đối với việc đổi mới toàn diện giáo dục, đào tạo và phấn đấu sẽ tích cực hơn nữa vào hoạt động nghiên cứu khoa học góp phần cùng với sự phát triển chung của nhà trường.

 

Tin từ Khoa Điện - Điện tử, Trường Cao đẳng Hàng hải I


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal