Tin tức chung
Tổ Tiếng Anh – Trường Cao đẳng Hàng hải I thực hiệm thẩm định 03 giáo trình Tiếng Anh chuyên ngàng Hàng hải (25/6/2015) (24/06/2015)
Trong đó, một trong những nội dung cơ bản đó là chỉnh sửa, bổ sung, thẩm định Bộ giáo trình tiếng Anh chuyên ngành hàng hải. Với mục...


Trong đó, một trong những nội dung cơ bản đó là chỉnh sửa, bổ sung, thẩm định Bộ giáo trình tiếng Anh chuyên ngành hàng hải.

Với mục tiêu nhằm cung cấp cho người học những kiến thức chuyên môn sát với thực tiễn nghề nghiệp, thường xuyên được cập nhật theo yêu cầu công ước, bám sát với yêu cầu về tiếng Anh hàng hải cấp độ 1,2,3 và hướng tới chuẩn đầu ra với các chuyên ngành đào tạo trong nhà trường, Tổ Tiếng Anh đã hoàn thiện bộ giáo trình cho các ngành Điều khiển tàu biển, Điện tàu thuỷ, Thiết kế và chế tạo thân tàu, Khai thác Máy tàu thuỷ. Sau thời gian biên soạn, chỉnh sửa, bổ sung, Hội đồng khoa học và đào tạo nhà trường đã tiến hành nghiệm thu 03 giáo trình Điều khiển tàu biển, Điện tàu thuỷ và Thiết kế chế tạo thân tàu trong thời gian 03 ngày từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6 năm 2015 của 03 chủ nhiệm đề tài đã được giao nhiệm vụ tại Quyết định số 851/QĐ-CĐHHI ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Hàng Hải I

Thành viên Hội đồng thẩm định được lựa chọn từ những giảng viên có trình độ thạc sỹ về ngôn ngữ Anh và thạc sỹ các chuyên ngành có liên quan, các thuyền trưởng, máy trưởng và điện trưởng, các giảng viên chuyên ngành, giảng viên tiếng Anh đã được qua các khoá đào tạo chuyên ngành hàng hải tại nước ngoài.

          Các buổi thẩm định đã diễn ra nghiêm túc, với tinh thần cầu thị, các thành viên Hội đồng thẩm định đã nhiệt tình đóng góp ý kiến về nội dung, kết cấu, tính khoa học của giáo trình, cân đối giữa lý thuyết và thực hành, phù hợp với thực tiễn công việc và cập nhật những kiến thức mới nhất của khoa học, công nghệ. Ngoài ra, các nhóm tác giả còn được các thầy giáo là các Thuyền trưởng, Máy trưởng, Điện trưởng có kinh nghiệm lý thuyết và thực hành, các thày,cô giáo có nhiều kinh nghiệmtrong giảng dạy chuyên môn tận tìnhđóng góp ý kiến, chỉnh sửa các thuật ngữ chuyên ngành (SMCP) đảm bảo tính chính xác phù hợp với các tiêu chuẩn STCW78/2010.

Hội đồng thẩm định đã nhất trí thông qua và yêu cầu nhóm tác giả tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện về mặt nội dung và hình thức trình bày theo quy định của giáo trình.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng giảng dạy của Nhà trường, tạo điều kiện cho sinh viên có nguồn tài liệu phong phú, thống nhất và có tính kế thừa trong suốt quá trình học tập tại trường, Tổ tiếng Anh) hy vọng bộ giáo trình sẽ phát huy hiệu quả trong việc nâng cao trình độ tiếng Anh của học

                                                                                           TổNgoại ngữ

Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal