Tin tức chung
TRUNG TÂM PTNLHH VÀ XKLĐ TỔ CHỨC KHÓA HUẤN LUYỆN “GIÁM ĐỊNH SỐ LƯỢNG HÀNG HÓA THÔNG QUA PHƯƠNG PHÁP ĐO MỚN NƯỚC TÀU, SÀ LAN” – “DRAFT SURVEY” (25/6/2015 (25/06/2015)
Tham dự lớp học có 30 học viên là các cán bộ làm công tác giám định hàng hóa của Tổng công ty Đông Bắc. Trong...

Tham dự lớp học có 30 học viên là các cán bộ làm công tác giám định hàng hóa của Tổng công ty Đông Bắc. Trong khóa huấn luyện, các học viên được tiếp cận các kiến thức về ổn định tàu, các kích thước cơ bản của tàu, hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác hàng hóa của tàu và đặc biệt là học viên sẽ được luyện tập các bài toán về giám định số lượng hàng hóa thông qua mớn nước tàu. Các bài tập tăng dần cấp độ sẽ giúp học viên làm chủ được quá trình giám định.

Trung tâm PTNLHH và XKLĐ đã cử các giảng viên là những Thuyền trưởng, Đại phó có nhiều năm kinh nghiệm đi biển và kinh nghiệm giám định mớn nước để hướng dẫn lớp học. Qua các buổi huấn luyện ban đầu, các học viên đều tỏ ra phấn khởi, hài lòng với khối lượng kiến thức cũng như phương pháp giảng dạy, huấn luyện của giảng viên.

Dưới đây là một số hình ảnh của lớp học:


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal