Khoa - xưởng > Khoa Điều khiển tàu biển
Khoa Điều khiển tàu biển – trường Cao đẳng Hàng hải I tổng kết năm học 2014-2015 và triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016 (07/07/2015)
Ảnh: Khoa Điều khiển tàu biển họp tổng kết năm học 2014-2015 và triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016 Tại cuộc họp thầy Nguyễn Văn Trọng, thay mặt lãnh đạo khoa đã...


Ảnh: Khoa Điều khiển tàu biển họp tổng kết năm học 2014-2015 và triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016

Tại cuộc họp thầy Nguyễn Văn Trọng, thay mặt lãnh đạo khoa đã đánh giá kết quả năm học 2014-2015. Về cơ bản, khoa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học đã đề ra: Thực hiện giảng dạy, quản lý 15 lớp chuyên ngành Điều khiển tàu biển gồm các khóa 40CĐCQ, 41CĐCQ, 42CĐCQ, 40CĐN, 41CĐN, 42CĐN, 41TCCQ và 42TCCQ;Tổ chức thi tốt nghiệp cho toàn bộ sinh viên các khóa 40CĐ, 40TC, 41LTCĐ và 41LTCĐN. Ngoài ra, khoa đã hoàn thành việc triển khai Đề án triển khai Công ước Tiêu chuẩn về huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên, sửa đổi Manila năm 2010 trong năm 2014 với nội dung: Cập nhật 5 chương trình Điều khiển tàu biển các hệ, biên soạn và đưa vào sử dụng 13 giáo trình Hệ Cao đẳng Điều khiển tàu biển phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập.

Năm học vừa qua khoa đã có 05 giảng viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường, trong đó 01 giảng viên được chọn tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi tại Hội thi giáo viên dạy nghề giỏi thành phố Hải Phòng. Tập thể khoa được công nhận là tập thể hoàn thành xuất sắc nghiệm vụ năm học, công đoàn khoa được đề nghị tặng bằng khen của công đoan Cục Hàng hải Việt Nam, 08 giảng viên được bình bầu danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở v.v…

Một trong những điểm nhấn quan trọng để nâng cao chất lượng giảng dạy đó là việc duy trì thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 đã tác động tích cực tới công tác giảng dạy và thực hiện nhiệm vụ giảng viên. Với vai trò gương mẫu, chủ chốt của nhà trường, khoa đã đóng góp phần tích cực trong việc nhà trường tiếp tục được công nhận duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trong giai đoạn tiếp theo 2015-2018 do Tổ chức đánh giá BVQA cấp vào tháng 6/2015.

Bên cạnh những thành tích đã đạt, lãnh đạo khoa và các thầy cố cũng đã nghiêm túc nhận thức được một số mặt chưa thực sự tốt, cần phải khắc phục trong năm học đến như: thực hiện chưa tốt quy trình quản lý công văn đi và đến; một số đề tài nghiên cứu khoa học chưa thực hiện đúng tiến độ, công tác giáo viên chủ nghiệm vẫn còn lỏng lẻo v.v….

Về việc triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016, do số lượng học sinh, sinh viên sụt giảm, yêu cầu tất cả các giảng viên viên thực hiện đầy đủ nhiệm vụ giảng viên, trong đó cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, duy trì thực hiện tốt các quy trình ISO, góp phần nâng cáo chất lượng đào tạo, huấn luyện.

Tin từ Khoa Điều khiển tàu biển – trường Cao đẳng Hàng hải I


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal