Thông báo chung
Bộ câu hỏi về chiến dịch kiểm tra tập trung (CIC) 2011 của Tokyo MOU  (25/09/2011)
Số hiệu: TMS11/121 Cơ quan ban hành: Khác Loại văn bản: Thông báo ...

Số hiệu: TMS11/121
Cơ quan ban hành: Khác
Loại văn bản: Thông báo
Người ký: Ban Thư ký tokyo MOU
Ngày ban hành: 01/09/2011
Thời gian bắt đầu hiệu lực 01/12/2011
Tài liệu đính kèm: CIC questionnaire-p.rarBạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal