Thông báo chung
Thông báo: Tham gia cuộc thi Robocon 2012 (26/09/2011)
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM TR­ƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -...

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

TR­ƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      /TB-CĐHH1

“V/v: Tham gia cuộc thi Robocon 2012”

Hải Phòng, ngày 26 tháng 9 năm 2011

THÔNG BÁO

 

                                Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

 

Thực hiện Kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ năm 2012 trong đó có chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên tham gia nghiên cứu Khoa học công nghệ.

          Trường CĐHHI đã chính thức tham dự sân chơi sáng tạo Robot từ năm 2010, trong 02 lần tham dự các đội tuyển của trường đều có đại diện lọt vào vòng chung kết của khu vực phía Bắc, đây là kết quả rất đáng tự hào.

Để duy trì thành tích đã đạt được đồng thời phát huy tiềm lực Khoa học Công nghệ trong Cán bộ, giảng viên và HSSV Nhà trường, từng bước đưa hoạt động khoa học hàng năm vào nề nếp. Hiệu trưởng Nhà trường yêu cầu:

       - Trưởng các khoa: Điều khiển tàu biển; Khai thác máy; Cơ điện có kế hoạch tuyên truyền rộng rãi tới đông đảo cán bộ, giảng viên và HSSV của đơn vị mình về sự cần thiết và trách nhiệm trong việc giúp đỡ, hỗ trợ HSSV nghiên cứu khoa học;

       - Mỗi khoa thành lập ít nhất 02 đội để tham tham gia thi đấu cấp cơ sở tại trường, tuyển chọn các đội có thành tích cao tham dự vòng loại với các trường khu vực Hải Phòng. Các đơn vị khác nếu có cán bộ, giảng viên, HSSV muốn tham gia đề nghị liên hệ với các khoa nêu trên để thành lập đội liên danh;

       Nhận được Thông báo này, Trưởng các Khoa có tên trên thành lập Ban chỉ đạo tham dự cuộc thi Robocon 2012 của khoa. Danh sách Ban chỉ đạo và các thành viên gửi về Phòng HTQT&KHCN trước ngày 15/10/2011.

        Thông tin chi tiết về cuộc thi tham khảo trên các trang web:

                                                www.robocon.vtv.gov.vn; www. cdhh.edu.vn;

Nơi nhận:

          -  PHT Hoàng Minh Bình (để t/h);

         -  Như: kính gửi;

         -  Lưu: V.th,HTQT&KHCN.   

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

 

PHAN VĂN TẠI

 

Thể lệ cuộc thi:

ABU – ROBOCON HONG KONG 2012

CHỦ ĐỀ: TIẾN TỚI HOÀ BÌNH VÀ THỊNH VƯỢNG

 

Mỗi đội có 3 robot : Robot bằng tay, Robot tự động, Robot thu thập. Luật thi được dựa trên lễ hội hái bánh bao của người Trung Hoa. Khi bắt đầu trận đấu, robot bằng tay sẽ gắp 1 đồng xu may mắn bỏ vào trong Token Box trước khi đi vào hầm, hoàn thành nhiệm vụ này sẽ được 10 điểm. Sau đó, robot tự động được phép xuất phát, khiêng 1 rổ ở vùng chung và đặt vào bất kỳ vị trí nào của khu vực robot bằng tay, hoàn thành nhiệm vụ được 20 điểm.Đồng thời Robot bằng tay khiêng Robot thu thập và đặt vào Robot tự động, hoàn thành nhiệm vụ được 10 điểm. Có 2 lựa chọn để tiến hành:

Lựa chọn 1: Robot tự động sẽ khiêng robot thu thập qua cầu, robot bằng tay khiêng rổ đi đến đảo, Robot tự động khiêng robot thu thập tới khu vực cầu thang, robot thu thập sẽ di chuyển lên cầu thang, hoàn thành nhiệm vụ được 30 điểm. Robot bằng tay mang rổ và đặt vào vị trí để rổ trên đảo, hoàn thành nhiệm vụ được 10 điểm. Robot thu thập lấy bánh bao trên tháp bánh bao thả vào rổ, 1 bánh bao ở tầng thấp nhất được 10 điểm, 1 bánh bao ở tầng giữa được 25 điểm. Robot bằng tay khiêng robot thu thập lên tầng cao nhất, lấy bánh bao trên tầng cao nhất và thả vào rổ. Nếu 3 bánh bao được thả chồng lên nhau theo thứ tự bánh bao tầng thấp nhất - bánh bao tầng giữa - bánh bao tầng cao nhất sẽ giành chiến thắng tuyệt đối.

Lựa chọn 2: Robot tự động khiêng 1 rổ, cõng robot thu thập qua cầu đến đảo và đặt rổ tại bất kỳ vị trí nào ở vùng cho robot bằng tay, hoàn thành nhiệm vụ được 20 điểm. Sau đó, robot tự động chạy đến vùng Loading 3 (kế bên đường hầm) và đặt robot thu thập vào đó, hoàn thành nhiệm vụ được 30 điểm. Robot bằng tay khiêng robot thu thập và rổ, chạy đến đảo và đặt robot thu thập lên đảo, đồng thời đặt rổ vào vị trí để rổ trên đảo, hoàn thành nhiệm vụ được 10 điểm. Robot thu thập lấy bánh bao trên tháp bánh bao thả vào rổ, 1 bánh bao ở tầng thấp nhất được 10 điểm, 1 bánh bao ở tầng giữa được 25 điểm. Robot bằng tay khiêng robot thu thập lên tầng cao nhất, lấy bánh bao trên tầng cao nhất và thả vào rổ. Nếu 3 bánh bao được thả chồng lên nhau theo thứ tự bánh bao tầng thấp nhất - bánh bao tầng giữa - bánh bao tầng cao nhất sẽ giành chiến thắng tuyệt đối.

Mỗi trận đấu diễn ra trong 180 giây, chiến thắng tuyện đối gọi là "Peng On Dai Gat"


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal