Thông báo chung
Phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2012 (21/11/2011)
Mục tiêu thi đua lần này nhằm tổ chức cho cán bộ CNVCLĐ hăng hái thi đua lao động sản xuất và công tác với tinh thần "Kỷ cương, chất lượng, hợp...

Mục tiêu thi đua lần này nhằm tổ chức cho cán bộ CNVCLĐ hăng hái thi đua lao động sản xuất và công tác với tinh thần "Kỷ cương, chất lượng, hợp tác, an toàn, hiệu quả", phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2012 và Kế hoạch 5 năm (2011 - 2015) theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Chương trình hành động của Bộ GTVT. Theo đó các đơn vị cần gắn kết phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của Ngành, của từng cơ quan, đơn vị; gắn kết các phong trào thi đua yêu nước với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", trong đó tiếp tục phát động sâu rộng phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"...

Từ các mục tiêu trên, Bộ trưởng Đinh La Thăng và Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam yêu cầu các đơn vị xây dựng chương trình thi đua cụ thể phù hợp với đơn vị của mình. Sau mỗi đợt thi đua cần có sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal