Thông báo chung
Mời góp ý dự thảo Thông tư liên tịch Ban hành “Tiêu chuẩn sức khoẻ thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam”  (26/12/2011)
Bộ GTVT đang chủ trì xây dựng Thông tư liên tịch Ban hành “Tiêu chuẩn sức khoẻ thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt...

Bộ GTVT đang chủ trì xây dựng Thông tư liên tịch Ban hành “Tiêu chuẩn sức khoẻ thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam”.

Ý kiến góp ý đề nghị gửi về Bộ GTVT, địa chỉ 80 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Fax 04.39411793, email: thanhnh@mt.gov.vn để tổng hợp. 

Trân trọng cám ơn.


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal