Thông báo chung
Triển khai thực hiện tháng cao điểm hưởng ứng “Năm an toàn giao thông 2012” (26/12/2011)
Số tư liệu: 9636/ BGDĐT-CTHSSV Ngày ban hành: 26-12-2011 Tệp đính kèm: ...

Số tư liệu: 9636/ BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành: 26-12-2011
Tệp đính kèm: 9636HSSV.PDF

Kính gửi:
- Các sở giáo dục và đào tạo
- Các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Thực hiện Kế hoạch số 466/KH-UBATGTQG ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc tổ chức Tháng hoạt động cao điểm (từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/01/2012) hưởng ứng năm An toàn giao thông 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động trong Tháng cao điểm nhằm tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa cho học sinh, sinh viên để hưởng ứng “Năm an toàn giao thông 2012” với chủ đề “Thiết lập trật tự kỷ cương giao thông trong phạm vị cả nước và chống ùn tắc giao thông ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh”

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal