Tin tức chung
Tin: Đảng bộ Trường Cao đẳng Hàng hải I quán triệt Nghị quyết TW6 – Khóa XI (25/03/2013)
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thuần – Quận ủy viên, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận Hải An đã quán triệt 04 chuyên đề thuộc...


Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thuần – Quận ủy viên, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận Hải An đã quán triệt 04 chuyên đề thuộc Nghị quyết TW 6 – Khóa XI. Hội nghị cũng đã được nghe phổ biến tình hình thời sự trong nước và quốc tế trong thời gian gần đây.

Thông qua học tập, quán triệt Nghị quyết, cán bộ, đảng viên Nhà trường nhận thức sâu sắc hơn về mục đích, ý nghĩa, nội dung, yêu cầu của Nghị quyết TW 6 – Khóa XI từ đó có sự thống nhất trong nhận thức và hành động góp phần xây dựng Đảng bộ, xứng đáng với danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu trong năm 2013.Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal