Nghiên cứu Khoa học > Tin tức
Tập huấn nghiệp vụ nghiên cứu khoa học năm học 2013 (31/03/2013)
Phát biểu khai mạc lớp tập huấn nghiên cứu khoa học Ths.Hoàng Minh Bình – Phó Hiệu trưởng nhà trường. Nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng...


Phát biểu khai mạc lớp tập huấn nghiên cứu khoa học Ths.Hoàng Minh Bình – Phó Hiệu trưởng nhà trường. Nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học thiết thực góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, hiệu quả quản lý Nhà trường đồng thời đóng góp vào việc giải quyết những vấn đề bức xúc đang đặt ra của ngành.

Lớp tập huấn được tổ chức với sự hỗ trợ và trực tiếp truyền đạt của GS.TS Lê Viết Lượng. Thông qua hội thảo các giảng viên đã được truyền đạt những kiến thức về phương pháp triển khai một đề tài khoa học trong đó có:

-          Phương phát tư duy để phát hiện ra vấn đề nghiên cứu;

-          Cách đặt tên một đề tài nghiên cứu khoa học;

-          Bố cục một đề tài nghiên cứu khoa học;

-          Các công việc cần giải quyết trong quá trình thực hiện một đề tài khoa học…

Hội nghị cũng đã được GS.TS Lê Viết Lượng chia sẻ những kinh nghiệm thực tế rút ra khi đảm nhận cương vị chủ nhiệm đề tài các cấp và hướng dẫn nhiều luận văn Thạc sỹ, luận án Tiến sỹ trong quá trình công tác.

Hội nghị tập huấn  nghiệp vụ nghiên cứu khoa học năm 2013 là một trong những hoạt động khẳng định quyết tâm của Lãnh đạo của Trường Cao đẳng Hàng hải I trong việc triển khai hệ thống các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong nhà trường đáp ứng yêu cầu phát triển nhà trường trong giai đoạn mới./.

             Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị:
Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal