Thông báo chung
"Sinh viên 5 tốt” là chủ đề của năm học 2011-2012 (11/08/2011)
Qua thảo luận, lấy ý kiến của 280 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội và cán bộ chủ chốt Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố,...

Qua thảo luận, lấy ý kiến của 280 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội và cán bộ chủ chốt Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, các trường đại học, cao đẳng trong cả nước, Hội nghị đã quyết định lấy chủ đề của năm học 2011-2012 là “ Sinh viên 5 tốt”.

Hội nghị cũng thống nhất để 38 Ủy viên Ban Chấp hành, 02 Ủy viên Ban Kiểm tra rút khỏi Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Trung ương Hội do chuyển công tác khác và tốt nghiệp ra trường.

Ban Chấp hành Trung ương Hội đã hiệp thương bầu bổ sung 01 Phó Chủ tịch, 38 Ủy viên Ban Chấp hành.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao sự cố gắng, tinh thần năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Hội trong thực hiện công tác Hội và phong trào sinh viên năm học vừa qua. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, trong năm học mới, Hội phải tạo được dấu ấn thông qua những cẩm nang về phương pháp học tập cho sinh viên, vận động sinh viên nêu cao tính chủ động trong học tập.

Dịp này, 21 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2010 -2011 đã được tuyên dương.

Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal