Trung tâm > Bồi dưỡng nghiệp vụ Hàng Hải > Liên hệ
CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO VÀ ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ (20/05/2016)


 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ HÀNG HẢI

ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH NGHỀ

 

Stt

Ngành đào tạo

Hệ

Thời gian

1

 

Điều khiển tàu biển

Liên thông cao đẳng nghề

1 năm

Liên thông trung cấp nghề

10 tháng

Sơ cấp nghề

5 tháng

2

 

Khai thác máy tàu biển

Liên thông cao đẳng nghề

1 năm

Liên thông trung cấp nghề

10 tháng

Sơ cấp nghề

5 tháng

3

Điện tàu thủy

Liên thông trung cấp nghề

10 tháng

Sơ cấp nghề kỹ thuật điện tàu biển

5 tháng

4

Thợ hàn 3G

Sơ cấp nghề thợ hàn

3 tháng

5

Các ngành nghề khác

Bồi dưỡng nghiệp vụ hàng hải (Trái nghành )

 

Huấn luyện cấp chứng chỉ:

- Huấn luyện an toàn cơ bản

- Nhận thức an ninh

 

1. Đối t­­ượng tuyển sinh:

1.1 Hệ liên thông cao đẳng

- Học sinh tốt nghiệp Trung cấp hoặc Trung cấp nghề, nghề Điều khiển tàu biển, Khai thác máy tàu biển                             

- Nếu tốt nghiệp các ngành/ nghề tương đương tại các trường Trung cấp Hàng Giang, Trung cấp nghề thuỷ sản, trường Hải quân đào tạo phải học qua Bổ túc nghiệp vụ Trung cấp (trái ngành).

1.2 Hệ liên thông trung cấp

Học sinh tốt nghiệp sơ cấp nghề Điều khiển tàu biển, Khai thác máy tàu biển, nghề Kỹ thuật Điện tàu biển                            

Nếu tốt nghiệp các ngành/ nghề tương đương tại các trường Trung cấp Hàng Giang, Trung cấp nghề thuỷ sản, trường Hải quân đào tạo phải học qua Bổ túc nghiệp vụ (trái ngành).

1.3 Hệ sơ cấp nghề

Học sinh tốt nghiệp phổ thông cơ sở ( tốt nghiệp cấp 2 ) trở lên

2. Ph­­­ương thức tuyển sinh:            Xét tuyển.

3. Hồ sơ tuyển sinh: (Theo mẫu của Tổng cục Dạy nghề, Bộ LĐTBXH)

4. Học phí: Thực hiện thu theo Quyết định số:1322/QĐ-CĐHHI ngày 28/10/2015 Của Hiệu trưởng Trường CĐHHI

5. Địa chỉ liên hệ:

Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Hàng hải – Tr­­­ường Cao đẳng Hàng hải I

Địa chỉ: 498 Đà Nẵng, ph­­­ường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 031 3262 428/0913242739  - Fax: : 031 3262 428. 


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal