Công tác sinh viên > Tin tức
Cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Hàng hải I hưởng ứng Ngày sách Việt Nam - Lần thứ 3, năm 2016 (18/04/2016)


Thực hiện Công văn số 1096/CHHVN-VP ngày 21/3/2016 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam về việc triển khai tổ chức Ngày sách Việt Nam -Lần thứ 3 và kế hoạch số 98/KH-CĐHHI ngày 28/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải I về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam trong Cán bộ, giáo viên và học sinh sinh viên.

Với chủ đề “Sách là người bạn thân thiết”, Ngày hội đọc sách của Cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên được tổ chức từ ngày 28/3/2016 đến hết ngày 8/4/2016 tại thư viện nhà trường. Ngày hội được tổ chức nhằm tuyên truyền, hưởng ứng Ngày sách Việt Nam - Lần thứ 3, tôn vinh giá trị của sách và “Văn hóa đọc” cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên đang công tác, học tập tại trường.

Ngày hội đọc sách đã khuyến khích phong trào đọc sách, dần dần hình thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên. Góp phần nâng cao trình độ, chất lượng đào tạo của nhà trường. Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên có điều kiện giao lưu học tập, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Kết quả ngày hội đã thu hút toàn bộ cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên khóa 42, 43 đang học tập trường tham gia.

Thông qua hoạt động thiết thực này, Ngày hội đã phát đi một thông điệp tới mọi người: “Hãy tích cực đọc sách, coi đọc sách là cách thức quan trọng để tiếp thu tinh hoa nhân loại, là con đường ngắn nhất, đáng tin cậy nhất giúp mọi người đạt nhiều thành công trong cuộc sống”.

Sau đây là một vài hình ảnh về Ngày hội đọc sách:

Tin từ Phòng công tác HSSV – Trường Cao đẳng Hàng hải I


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal