Đào tạo > Các bậc ngành đào tạo
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY (18/07/2016)


                             CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

STT

TÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

   1.

Ngành Điều khiển tàu biển


Tài liệu đính kèm: 20160721_NGÀNH ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN.doc

 2.

Ngành Tin học ứng dụng

 
Tài liệu đính kèm: 20160721_NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG.docx

3.

Ngành Vận hành khai thác máy tàu biển

 
Tài liệu đính kèm: 20160721_VẬN HÀNH KHAI THÁC MÁY TÀU BIỂN.docx

4.

Ngành Điện tàu thủy


Tài liệu đính kèm: 20160721_NGÀNH CN KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ (ĐIỆN TÀU THỦY).docx

5.

Ngành Đóng mới và sửa chữa thân tàu thủy


Tài liệu đính kèm: 20160721_NGÀNH CN ĐÓNG MỚI VÀ SỬA CHỮA THÂN TÀU THỦY.docx

6.

Ngành Thiết kế và sửa chữa máy tàu thủy


Tài liệu đính kèm: 20160721_NGÀNH THIẾT KẾ VÀ SỬA CHỮA MÁY TẢU THỦY.doc

7.

Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa


Tài liệu đính kèm: 20160721_NGÀNH CNKT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA.docx

8.

Ngành Kế toán doanh nghiệp

 
Tài liệu đính kèm: 20160721_NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP.docx

9.

Ngành Khai thác vận tải


Tài liệu đính kèm: 20160721_NGÀNH KHAI THÁC VẬN TẢI.docx


Các tin đã đưa:
Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal