Công tác sinh viên
Đoàn viên, thanh niên trường Cao đẳng Hàng hải I tiếp tục hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2015 (07/12/2015)
Trong các ngày 8 và 9 tháng 12,Đoàn thanh niên Cộng sản HCM trường Cao đẳng Hàng hải I đã phối hợp với Trung tâm truyền thông sức khỏe thành phố Hải Phòng tăng cường công tác tuyên truyền, phát tờ rơi nhằm nâng cao ý thức về phòng, chống HIV/AIDScho học sinh, sinh viên đang học tập tại trường.

Quang cảnh buổi phát tờ rơi, tuyên truyền tại các lớp

“Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2015" của trường Cao đẳng Hàng hải I được diễn ra từ ngày 10/11/2015 đến ngày 10/12/2015 với chủ đề “Hướng tới mục tiêu 90 - 90 - 90 để kết thúc dịch AIDS tại Việt Nam” với các hoạt động mít tinh, lễ phát động hưởng ứng cho CBVC, cho đại diện các Cán bộ lớp.Hoạt động này là tiếp tụchưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2015 và là hoạt động kết thúc chuỗi các hoạt động.Theo kế hoạch đã được phê duyệt, Đoàn thanh niên là đơn vị phối hợp tiếp tục tổ chức các đội thanh niên xung kíchtham gia truyền thông, tuyên truyền vận động với mục đích thay đổi hành vi, kiến thức tự phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS cho học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn nhà trường.

Trong đợt hoạt động này, đoàn viên thanh niên nhà trường đã phát trên 800 tờ rơi, tranh nhỏ cho học sinh, sinh viên trong nhà trường để góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên về cách dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS; các hành vi an toàn để phòng tránh lây nhiễm và vận động cộng đồng cùng tham gia ngăn chặn đại dịch HIV/AIDS tại Việt Nam.

Sau đây là một vài hình ảnh:


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal