Nghiên cứu Khoa học > Tin tức
Giảng viên Khoa Cơ bản với đề tài “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tự học các môn đại cương cho sinh viên Trường Cao đẳng hàng hải I” (07/05/2016)


Sáng ngày 28/04/2016, Hội đồng khoa học Trường Cao đẳng Hàng hải I đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tự học các môn đại cương cho sinh viên Trường Cao đẳng hàng hải I” do Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Thủy, giảng viên Khoa Cơ bản làm chủ nhiệm.

Ảnh 1. Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học

Với nội dung gồm 03 chương, chương I: Cơ sở lý luận của vấn đề tổ chức hoạt động tự học cho sinh viên Trường Cao đẳng, đại học; chương II: Thực trạng tổ chức hoạt động tự học các môn đại cương cho sinh viên Trường Cao đẳng Hàng hải I và chương III: Những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tự học các môn đại cương cho sinh viên Trường Cao đẳng Hàng hải I.

Theo quan điểm của chủ nhiệm đề tài, hoạt động tự học của sinh viên là một nhân tố quan trọng, có tính chất quyết định sự trưởng thành của người học và hiệu quả đào tạo trong nhà trường. Nó có quan hệ biện chứng với hoạt động dạy của giáo viên và có quan hệ chặt chẽ với hoạt động quản lý sinh viên của các khoa.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động tự học các môn đại cương cho sinh viên, chủ nhiệm đề tài đã đưa ra hệ thống các giải pháp với cách thức thực hiện và điều kiện thực hiện rõ ràng, hiệu quả và có tính khả thi cao. Các giải pháp có sự thống nhất, hỗ trợ, bổ sung cho nhau nhằm hình thành và phát triển hoạt động tự học của sinh viên, làm cho họ trở thành chủ thể tự giác, tích cực, chủ động sáng tạo trong quá trình tự học các môn đại cương.

Sau phần báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của chủ nhiệm đề tài, Hội đồng nghiệm thu đã lần lượt đưa ra ý kiến nhận xét, chỉ ra những ưu điểm cũng như những mặt còn tồn tại và đưa ra các câu hỏi cho tác giả. Thông qua các ý kiến nhận xét, góp ý của các thành viên, Hội đồng đánh giá cao kết quả nghiên cứu cấu trúc, kết quả khảo sát thực trạng, tính khả thi của các giải pháp. Tuy nhiên, các thành viên Hội đồng cũng chỉ ra một số hạn chế cần chỉnh sửa, bổ sung để đề tài nghiên cứu hoàn thiện hơn như: bổ sung thêm cơ sở lý luận của đề tài đối với các môn học đại cương, cách thức tiến hành khảo nghiệm và đối chứng kết quả khảo nghiệm cần khoa học hơn nữa…Đề tài được đánh giá với mức đạt yêu cầu cần chỉnh sửa.

Ảnh 2. Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Thủy, chủ nhiệm đề tài đã tiếp thu những ý kiến góp ý với của Hội đồng 

Tại hội nghị nghiệm thu, thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ nhiệm đề tài đã tiếp thu những ý kiến góp ý với của Hội đồng để hoàn thiện đề tài đồng thời sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về các nội dung đề tài để áp dụng vào thực tế những giải pháp được nêu ra trong đề tài nhằm tăng thêm tính khả thi, phù hợp và đạt hiệu quả hơn nữa.               

Tin từ Khoa Cơ bản – Trường Cao đẳng Hàng hải I    


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal