Khoa - xưởng > Khoa Điện - điện tử
Hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa Điện - Điện tử năm học 2015 - 2016 (31/05/2016)


Một trong những nhiệm vụ quan trọng của các trường cao đẳng hiện nay là phải đẩy mạnh nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên, học sinh, sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trong nhà trường. Chính vì vậy, trong thời gian qua Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Hàng hải I luôn chú trọng quan tâm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong nhà trường. Trên tinh thần đó, thực hiện Quyết định số 169/QĐ-CĐHHI ngày 17 tháng 3 năm 2016 của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường  năm học 2015-2016, trong tháng 5/2016 tại Phòng Hội thảo, giảng viên Khoa Điện - Điện tử đã bảo vệ thành công 05 đề tài NCKH cấp trường. 

Đề tài 01: Nghiên cứu ứng dụng các module trang thiết bị điện - điện tử, phòng thực hành máy điện - điện tử để xây dựng một số bài tập thực hành đáp ứng STCW78/2010 cho sinh viên ngành điện tàu thủy“ - Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Đức Quang

Đề tài 02: Nghiên cứu, thiết kế hệ thống tự động báo cháy cho phòng vận hành máy của Trường Cao đẳng Hàng hải I“

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vũ Hà Việt.

         

Đề tài 03: Nghiên cứu và ứng dụng phần mềm Dialux để tính toán, thiết kế hệ thống chiếu sáng áp dụng cho các phòng học khu A4 Trường Cao đẳng Hàng hải I - Chủ nhiệm đề tài: KS. Trịnh Đăng Khoa

          Đề tài 04 : Nghiên cứu lựa chọn phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao kỹ năng biên soạn và thực hiện giáo án tích hợp cho giáo viên Trường Cao Đẳng Hàng Hải I - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Hữu Hưng

Đề tài 05: Nghiên cứu module PLC của phòng thực hành điện - điện tử để xây dựng hệ thống các bài tập áp dụng cho môn học Điều khiển lập trình PLC hệ cao đẳng chính quy ngành điện trường Cao đẳng Hàng hải I- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đặng Thị Thu Huyền.

Các Hội đồng đã nghe các chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo, các ý kiến phản biện, góp ý của các ủy viên. Sau thời gian thảo luận, đóng góp xây dựng cho từng đề tài, các thành viên hội đồng đánh giá 05 đề tài đều có tính mới, hàm lượng khoa học cao, lập luận xác đáng và kết luận đáng tin cậy, đảm bảo yêu cầu của một đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Các đề tài đều đã đạt kết quả tốt, thể hiện được tinh thần trách nhiệm và chuyên môn vững vàng của các thầy, các cô chủ nhiệm đề tài. Các buổi nghiệm thu đề tài đã thành công tốt đẹp, 05 đề tài đều đạt loại khá. Việc bảo vệ thành công của các đề tài có sự đóng góp không nhỏ của tập thể cán bộ, giảng viên trong Khoa, đặc biệt là được sự quan tâm và theo dõi sát sao của Ban Giám hiệu nhà trường cùng toàn thể các Phòng ban và các Khoa chuyên môn khác trong nhà trường.

Các đề tài sau khi được nghiệm thu sẽ được đưa vào áp dụng trong hoạt động giảng dạy, huấn luyện của nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Điện – Điện tử.

                      Tin từ Khoa Điện - Điện tử, trường Cao đẳng Hàng hải I


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal