Khoa - xưởng > Khoa Điện - điện tử
Khoa Điện - Điện tử tích cực tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2015 – 2016 (06/05/2016)


Thực hiện kế hoạch của nhà trường về việc tổ chức Hội giảng cấp trường năm học 2015-2016 từ ngày 24/3/2016 đến ngày 22/4/2016, Khoa Điện - Điện tử thuộc Tiểu ban số 02 trong số 03 tiểu ban được thành lập, gồm: Khoa Cơ khí; Khoa Điện - Điện tử và khoa Khai thác máy.

Tham gia đợt Hội giảng năm nay, Khoa Điện - Điện tử có 06 giáo viên tham gia dự thi với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu đăng ký đến chuẩn bị bài giảng. Điểm mới trong Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường lần này là giáo viên trong Khoa đã mạnh dạn soạn và giảng dạy bằng giáo án tích hợp với 02 bài/tổng số 06 bài giảng dự thi, chiếm 33,3%, còn lại là giảng dạy bằng giáo án lý thuyết chiếm 66,7%.

Kết quả Hội giảng, Khoa Điện – Điện tử có 04 giáo viên đạt giải (01 giải nhì, 01 giải ba và 02 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường) trong tổng số 06 giải/18 giáo viên tham dự trong Tiểu ban 02.

Dưới dây là một số hình ảnh của giáo viên Khoa Điện – Điện tử giảng dạy bằng giáo án tích hợp tham dự Hội giảng.

Ảnh 1. Giáo viên giảng dạy phần lý thuyết liên quan

Ảnh 2. Giáo viên giảng dạy để hình thành các kỹ năng chuyên môn cho học sinh

Ảnh 3. Giáo viên theo dõi các kỹ năng chuyên môn từ học sinh

                               Tin từ  Khoa Điện – Điện tử, trường Cao đẳng Hàng hải I


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal