Khoa - xưởng > Khoa Điều khiển tàu biển
Khoa Điều khiển tàu biển hoàn thành xây dựng chương trình thí điểm đào tạo Thủy thủ trực ca chất lượng cao (01/06/2016)


Căn cứ quyết định số 334/QĐ-CHHVN ngày 06/4/2016 về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng, triển khai Đề án thí điểm đào tạo thủy thủ, thợ máy chất lượng cao của Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam, trường Cao đẳng Hàng hải I đã thành lập Ban biên soạn Chương trình đào tạo Thủy thủ trực ca, Thợ máy trực ca chất lượng cao theo Quyết định số 229/QĐ-CĐHHI ngày 06/04/2016.

Để triển khai thực hiện, Ban chỉ đạo đã thống nhất chi tiết, cụ thể với Tiểu ban biên soạn Chương trình đào tạo Thủy thủ trực ca chất lượng cao về chương trình khung, các tiêu chí của chương trình đào tạo nhằm đảm bảo cho người học sau khi ra trường có kiến thức, kỹ năng đáp ứng ngay được các công việc thực tế trên tàu biển.

Trên cơ sở các yêu, Trưởng khoa đã phân công các Tổ môn xây dựng danh mục các môn học, mô đun và đề cương chi tiết chương trình Thủy thủ trực ca chất lượng cao.

“Chương trình đào tạo Thủy thủ trực ca chất lượng cao” được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn kỹ năng cần thiết đáp ứng theo Công ước STCW 78/2010, phù hợp với tình hình thực tiễn về cơ sở vật chất, phòng thực hành và có sự tham khảo, rút kinh nghiệm từ các chương trình đào tạo đang thực hiện trong nhà trường với mục tiêu nâng cao chất lượng giảng dạy, các ý kiến tham gia của các chuyên gia, nhà tuyển dụng và đặc biệt là yêu cầu cấp thiết của công việc thực tế được đúc kết từ các Thuyền trưởng, sỹ quan sau khi đi thực tế. Chương trình cũng được phân đoạn thành 3 chương trình riêng biệt gồm Sơ cấp nghề Điều khiển tàu biển,Liên thông Trung cấp nghề Điều khiển tàu biển và Liên thông Cao đẳng nghề Điều khiển tàu biển để đáp ứng nhu cầu người học, khả năng tài chính và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động. Về mặt thời gian các chương trình đã được rút gọn hơn so với các chương trình đào tạo trước đây, tuy nhiên thời lượng dành cho thực hành được tăng lên đáng kể, đối với chương trình sơ cấp nghề thời lượng thực hành chiếm 84%, chương trình trung cấp nghề chiếm 66%, chương trình Cao đẳng nghề chiếm 67%, giảm bớt thời gian học lý thuyết, tập trung vào các môn học, mô đun giúp cho sinh viên rèn luyện các kỹ năng cần thiết áp dụng ngay vào thực tế công việc, giảm thời lượng các môn học đại cương, các môn học chưa áp dụng ngay vào thực tế công việc của thủy thủ.

Chương trình đào tạo thí điểm được áp dụng phần lớn phương pháp giảng dạy tích hợp cho hầu hết các môn học, mô đun. Đây là phương pháp giảng dạy có tính khoa học và thực tiễn, đáp ứng được định hướng trong đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, là một bước chuyển mới từ cách tiếp cận nội dung giáo dục sang tiếp cận năng lực nhằm đào tạo con người có tri thức mới, năng động, sáng tạo khi giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn cuộc sống và sản xuất.

Mặc dù thời gian để triển khai gấp rút, nhưng dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của trưởng tiểu ban, sự nỗ lực của các giảng viên, đến ngày 29/04/2016, Tiểu ban biên soạn chương trình Thuỷ thủ trực ca chất lượng cao đã hoàn thành thẩm định cấp Khoa. Chương trình sau khi được các cấp thẩm định sẽ được chỉnh sửa theo góp ý của các Hội đồng và cùng với chương trình đào tạo Thợ máy trực ca chất lượng cao đã được trình lên Cục Hàng hải Việt Nam, hoàn thành thẩm định cấp Cục vào ngày 20/05/2016.

Chương trình đào tạo Thủy thủ trực ca chất lượng cao khi được đưa vào áp dụng sẽ là một trong những nhân tố quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho đội tàu trong nước cũng như xuất khẩu thuyền viên, nâng cao chất lượng thuyền viên Việt Nam, đồng thời góp phần tạo thêm cơ hội tìm kiếm việc làm với mức lương cao cho người học, là phương tiện quảng bá, thu hút người học vào trường Cao đẳng Hàng hải I.

Khoa điều khiển tàu biển


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal