Giới thiệu > Sứ mạng và Tầm nhìn
Quyết định phê duyệt Đề án "Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Hàng hải I đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" của Cục trưởng Cục Hàng hải (25/04/2016)Các tin đã đưa:
Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal