Thư viện > Tài liệu số
SÁCH THUẬT NGỮ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP (31/10/2019)


Tải sách tại đây: 
Tài liệu đính kèm: 20191031_Glossary of VET Terminology.pdf

 


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal