Khoa - xưởng > Khoa Cơ khí > Thời khóa biểu
Thời khóa biểu kỳ II năm học 2016 - 2017 (31/12/2016)


Tài liệu đính kèm: 20170417_TKB kỳ 2 2016-2017 CĐCQ.xlsx


Các tin đã đưa:
Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal