Thông báo chung
Thông báo khẩn: V/v triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho HSSV tại KTX (07/05/2021)Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal