Trung tâm > Bồi dưỡng nghiệp vụ Hàng Hải > Thông báo
Thông báo tuyển sinh nghề Hàn và nghề Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy 2015 (12/02/2015)Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal