Khoa - xưởng > Khoa Điều khiển tàu biển
Tổ Hàng hải cơ sở - Khoa Điều khiển tàu biển tổ chức Hội thảo chuyên đề môn Địa lý Hàng hải (20/03/2016)


Với mục tiêu nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giáo viên trong tổ và trong khoa theo hình thức trao đổi kinh nghiệm, thống nhất nội dung giảng dạy phù hợp với thực tế ngành, đặc biệt là các môn chuyên môn, ngày 10 tháng 3 năm 2016, tổ Hàng hải cơ sở - Khoa Điều khiển tàu biển đã tiến hành tổ chức hội thảo với chuyên đề “ Chỉnh sửa, bổ sung đề cương giáo trình môn Địa lý Hàng hải

Thành phần tham dự hội thảo bao gồm Ban lãnh đạo khoa, tổ trưởng, tổ phó và toàn bộ giáo viên trong tổ. Mở đầu cuộc hội thảo thầy Nguyễn Quang Tú – tổ phó tổ Hàng hải cơ sở trình bày nội dung đề cương môn Địa lý hàng hải hệ Cao đẳng nghề hiện đang sử dụng. Các thành viên tham gia hội thảo đóng góp ý kiến phân tích, đánh giá nội dung đề cương cũ và nhận thấy đề cương chưa thật sự bám sát thực tế nghề nghiệp và nội dung cơ bản của môn học, chưa cập nhật theo thực tế công việc trên tàu. Nội dung đề cương cũ còn có một số chương mục trùng lặp với nội dung của các môn học khác, mặt khác một số nội dung thiết yếu về địa lý hàng hải còn thiếu. Một số phần nội dung còn lan man, chưa thật sự có tính lô gíc, khoa học.

Với mục tiêu thống nhất nội dung chuyên môn, lựa chọn những nội dung phù hợp với thực tế nghề nghiệp, thay đổi, chỉnh sửa một số nội dung không phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và thực tế sản xuất trên tàu, đồng thời đảm bảo tính khoa học. Các thành viên tham gia hội thảo đã thống nhất về việc thay đổi, chỉnh sửa một số nội dung trong đề cương môn học Địa lý hàng hải. Cụ thể đề cương mới sẽ gồm các nội dung cơ bản sau: Các đại dương trên thế giới; Các vùng biển cận hải; Các eo biển và kênh đào quốc tế; Các hệ thống phân luồng hàng hải; Biển và cảng biển Việt Nam.

Sau khi thông qua tại tổ chuyên môn và khoa, đề cương này sẽ được áp dụng ngay vào việc viết giáo trình Địa lý hàng hải. Đây là một hoạt động vô cùng quan trọng và bổ ích đối với tổ Hàng hải cơ sở nói riêng và khoa Điều khiển tàu biển nói chung nhằm hoàn thiện nội dung các giáo trình phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập trong nhà trường. Đặc biệt hơn nữa, đây còn là buổi trao đổi kinh nghiệm giữa những giáo viên đã công tác lâu năm trong nghề, có nhiều kinh nghiệm thực tế với những giáo viên mới bước vào nghề giảng dạy nhằm nâng cao trình độ và khả năng chuyên môn nhằm truyền đạt cho sinh viên những kiến thức mới, có nhiều ứng dụng thực tế trên tàu.

Tin từ Tổ Hàng hải cơ sở - Khoa Điều khiển tàu biển


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal