Công tác sinh viên > Tin tức
Trường Cao đẳng Hàng hải I tổ chức Hội nghị tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 (18/05/2016)


Căn cứ Công văn số 1773/BGDĐT-CTHSSV ngày 21/04/2016 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn giao thông trong đó có nội dung tổ chức tốt công tác tuyên truyền về hoạt động bầu cử Quốc hội khóa XIV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trong cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên và  triển khai thực hiện Thông báo số 157/TB-CĐHHI-CTHSSV, ngày 11/05/2016 của Hiệu trưởng nhà trường về việc Bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Sáng ngày 18/5/2016, tại hội trường A3, Phòng Công tác học sinh sinh viên tổ chức Hội nghị tuyên truyền bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Toàn cảnh Hội nghị

Về dự Hội nghị có thầy Đinh Gia Vinh - Bí thư Đảng ủy nhà trường, cô Vũ Thị Hải Vân – Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn trường, thầy Vũ Văn Dũng - Phó hiệu trưởng nhà trường, cùng các thầy cô lãnh đạo các đơn vị khoa chuyên môn, tổ tin học, các Giáo viên chủ nhiệm lớp, các Cán bộ viên chức, Ban cán sự các lớp cùng 118 học sinh, sinh viên ở nội trú đăng ký tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu của nhà trường.

Thầy Vũ Văn Dũng - Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thầy Vũ Văn Dũng  - Phó hiệu trưởng nhà trường khẳng định mục đích của Hội nghị tuyên truyền này là làm cho cán bộ viên chức, học sinh, sinh viên  nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, là Sự kiện chính trị quan trọng và là Ngày hội của toàn dân. Nâng cao nhận thức đối với chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về bầu cử; tạo sự thống nhất trong toàn xã hội, bảo đảm thực hiện thành công sự kiện bầu cử.

Thay mặt lãnh đạo nhà trường, thầy đề nghị trưởng các đơn vị thường xuyên tuyên truyền đến viên chức, học sinh, sinh viên tham gia bầu cử đầy đủ, đúng pháp luật và sáng suốt lựa chọn đại biểu có đức, có tài, có tâm để mang hết tinh thần, trách nhiệm phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân.

Thầy Nguyễn Văn Nam phụ trách phòng Công tác học sinh sinh viên báo cáo tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử của nhà trường

Tại Hội nghị, thay mặt ban tổ chức, thầy Nguyễn Văn Nam - Phụ trách phòng Công tác HSSV đã báo cáo tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử của nhà trường. Tuyên truyền cho cán bộ viên chức, cùng các em học sinh sinh viên về vị trí, vai trò của Quốc hội Việt Nam trong bộ máy nhà nước, Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân; Vị trí, vai trò của Hội đồng nhân dân ở địa phương; Cách thức bầu cử và Trách nhiệm khi bầu cử của cử tri; Danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp ở tổ bầu của cử tri nhà trường (Khu vực bỏ phiếu số: 06 – Tổ dân phố Đoạn Xá 1; 4; 5; 6; 7; trường Cao đẳng Hàng hải I, thuộc phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng). Cũng tại Hội nghị, đơn vị thường trực đã giải đáp các thắc mắc của viên chức, học sinh, sinh viên liên quan đến công tác bầu cử của.

CBVC, HSSV lắng nghe và thảo luận các nội dung liên quan đến công tác bầu cử

Tin từ Phòng Công tác HSSV – Trường Cao đẳng Hàng hải I


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal