Trung tâm > PT nguồn lực hàng hải và XKLĐ
Trường Cao đẳng Hàng hải I trở thành cơ sở Huấn luyện, đào tạo đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được chính quyền Hàng hải Panama công nhận. (21/02/2017)


Sau một thời gian chuẩn bị về cơ sở vật chất, tài liệu, bài giảng cũng như đội ngũ giảng viên, huấn luyện viên, Trường Cao đẳng Hàng hải I đã được các Đánh giá viên của Chính quyền Hàng hải Panama tới kiểm tra, đánh giá các chương trình huấn luyện thuyền viên theo STCW 1978 và các sửa đổi, bổ sung.

Ngày 07 tháng 11 năm 2016, chính quyền Hàng hải Panama chính thức cấp Giấy chứng nhận số 016-2016 cho nhà trường. Qua đó, chính quyền Hàng hải Panama công nhận các chương trình huấn luyện tuyền viên của Trường Cao đẳng Hàng hải I phù hợp với các yêu cầu của chính quyền Hàng hải Panama.

Xin được chúc mừng Trường Cao đẳng Hàng hải I và mong rằng sự kiện này sẽ là động lực để nâng cao chất lượng huấn luyện thuyền viên của nhà trường.

Một số hình ảnh:

Trung tâm Phát triển nguồn lực hàng hải và Xuất khẩu lao động - Trường Cao đẳng Hàng hải I


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal